အထူးသတင်းကြေငြာချက်
 • အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ Corona virus Disease 2019 (COVID-19) ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ရေးအတွက် အများပြည်သူသိရှိလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အမိန့်ကြေညာစာထုတ်ပြန်

လျှောက်ထားရန်

ဒေါ်လာရောင်း၊ဝယ် ဈေးနှုန်း

နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်း (၁၁-၃-၂၀၂၀)

အမေရိကန် တစ်ဒေါ်လာ ၁၃၇၃.၉
ဥရောပ တစ်ယူရို ၁၅၅၅.၈
တရုတ် တစ်ယွမ် ၁၉၇.၇၃
ထိုင်း တစ်ဘတ် ၄၃.၆၉၉
မလေးရှား တစ်ရင်းဂစ် ၃၂၄.၈၄
အိန္ဒိယ တစ်ရူပီ ၁၈.၆၃၀
ဂျပန် တစ်ရာယန်း ၁၃၀၆.၂
တောင်ကိုရီးယား တစ်ရာ၀မ် ၁၁၅.၃၂
သြစတြေးလျ တစ်ဒေါ်လာ ၈၉၆.၈၀
စင်ကာပူ တစ်ဒေါ်လာ ၉၈၈.၁၀
နေပြည်တော်ဘဏ်မှ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါသည်။

ဒက္ခိဏခရိုင်ဥပဒေရုံး

နေပြည်တော်(ဒက္ခိဏ)ခရိုင်ဥပဒေရုံး စတင်ပေါ်ပေါက်လာပုံနှင့် နောက်ခံသမိုင်း

၂၀၀၆ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ(၁)ရက်နေ့တွင် နေပြည်တော်ခရိုင်ဥပဒေရုံးကို စတင်ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁၁)ရက်နေ့တွင် ပြည်ထဲရေး၀န်ကြီးဌာန၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအရ နေပြည်တော်ခရိုင်အား နေပြည်တော်(ဒက္ခိဏ)ခရိုင်နှင့် နေပြည်တော်(ဥတ္တရ)ခရိုင်အဖြစ် ခရိုင်(၂)ခု ခွဲခြား သတ်မှတ်ခဲ့သည့်အတွက် နေပြည်တော်ခရိုင်အား နေပြည်တော်(ဒက္ခိဏ)ခရိုင်ဥပဒေရုံးအဖြစ် အမည်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ယခင်နေပြည်တော်ခရိုင်ဥပဒေရုံး၏ လုပ်ငန်းတာ၀န်များကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

နေပြည်တော်(ဒက္ခိဏ)ခရိုင်ဥပဒေရုံး ၀န်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံ

နေပြည်တော်(ဒက္ခိဏ)ခရိုင်ဥပဒေရုံး၏ ၀န်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံအင်အားမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် −

(က) ခရိုင်ဥပဒေအရာရှိ ဥပဒေအရာရှိအဆင့်(၁) ၁ ဦး
(ခ) ဒု−ခရိုင်ဥပဒေအရာရှိ ဥပဒေအရာရှိအဆင့်(၂) ၂ ဦး
(ဂ) ဦးစီးအရာရှိ ဥပဒေအရာရှိအဆင့်(၃) ၂ ဦး
(ဃ) ဒု−ဦးစီးအရာရှိ ဥပဒေအရာရှိအဆင့်(၄) ၅ ဦး
(င) ဌာနခွဲစာရေး ၁ ဦး
(စ) အကြီးတန်းစာရေး ၂ ဦး
(ဆ) အငယ်တန်းစာရေး ၃ ဦး
(ဇ) ဒုလ/ထ ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး ၂ ဦး
(စျ) ယာဉ်မောင်းအဆင့်-၅ ၁ ဦး
(ည) ရုံးအကူ ၃ ဦး
(ဋ) ရုံးစောင့် ၁ ဦး
(ဌ) သန့်ရှင်းရေး ၁ ဦး
နေပြည်တော်(ဒက္ခိဏ)ခရိုင်ဥပဒေရုံး ရည်မှန်းချက်

"တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက် ဥပဒေဖြင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်"

နေပြည်တော်(ဒက္ခိဏ)ခရိုင်ဥပဒေရုံး လုပ်ငန်းတာဝန်များ

နေပြည်တော်(ဒက္ခိဏ)ခရိုင်ဥပဒေရုံးသည် အောက်ပါလုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည် −

  1. (က) သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုက ဥပဒေအကြံဉာဏ်တောင်းခံလာပါက ဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးခြင်း၊
  2. (ခ) ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုများကို တရားစွဲဆိုခြင်းမပြုမီဥပဒေနှင့်အညီဖြစ်စေရန်စိစစ်ခြင်းနှင့် ဥပဒေ အကြံဉာဏ်ပေးခြင်း၊
  3. (ဂ) ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုများကို တရားရုံးများသို့ ဥပဒေနှင့်အညီ တရားစွဲဆိုတင်ပို့ခြင်း၊
  4. (ဃ)ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုများတွင် နိုင်ငံတော်ဘက်မှ လိုက်ပါဆောင်ရွက်ခြင်း၊
  5. (င) နိုင်ငံတော်က တရားလို သို့မဟုတ် တရားပြိုင်အဖြစ်ပါ၀င်သော တရားမမူလမှု၊ တရားမအယူခံမှု၊ တရားမပြင်ဆင်မှုနှင့် တရားမအထူးအယူခံမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးခြင်းနှင့် နိုင်ငံတော်ဘက်မှလိုက်ပါဆောင်ရွက်ခြင်း၊
  6. (စ) ဥပဒေရုံး၏ ဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးချက်နှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာတရားစွဲအဖွဲ့အစည်းက လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိ မရှိ စိစစ်တင်ပြခြင်း၊
  7. (ဆ)တရားစွဲအဖွဲ့အစည်းက ချုပ်မိန့်တောင်းခံသည့်အခါ တည်ဆဲဥပဒေ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက် များနှင့် ညီညွတ်မှု ရှိ မရှိ စိစစ်ခြင်း၊
  8. (ဇ) တရားစွဲအဖွဲ့အစည်းက သက်ဆိုင်ရာတရားရုံးသို့ တရားစွဲဆိုတင်ပို့ခြင်းမပြုမီ အမှုကိုခိုင်မာ စွာ တည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက် စိစစ်ခြင်း၊
  9. (စျ)တရားရုံးတွင် တရားစွဲဆိုထားသော ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုများတွင် အမှုတစ်ရပ်လုံးကိုဖြစ်စေ၊ စွဲချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိုဖြစ်စေ၊ တရားခံတစ်ဦးဦးကိုဖြစ်စေ ရုပ်သိမ်းရေးအတွက်ဆောင်ရွက် ရန် သင့်မသင့် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီစိစစ်ခြင်းနှင့် ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊
  10. (ည)တရားစွဲဆိုတင်ပို့ခြင်းမပြုနိုင်သော ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုများ ပိတ်သိမ်းခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စိစစ်ခြင်းနှင့်ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊
  11. (ဋ) ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုများတွင် တရားရုံးသို့ တရားစွဲဆိုတင်ပို့ခြင်းမပြုမီ ပြစ်မှုကျူးလွန်ကြောင်း စွပ်စွဲခံရသော တရာခံတစ်ဦးဦးအား ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေနှင့်အညီ အစိုးရသက်သေ ပြုလုပ်၍ တရားစွဲဆိုခံရခြင်းမှ လွတ်ငြိမ်းခွင့်ပေးရန်ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊
  12. (ဌ) သေဒဏ်ထိုက်သင့်သော ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုကို ကျူးလွန်ကြောင်း စွပ်စွဲခံရသော ဆင်းရဲနွမ်း ပါးသည့် တရားခံအတွက် တရားရုံးတွင်လိုက်ပါဆောင်ရွက်ရန် ရှေ့နေငှားရမ်းပေးခြင်း၊
  13. (ဍ) ဥပဒေအရာရှိလိုက်ပါဆောင်ရွက်သော ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုတွင် တရားလိုဘက်မှငှားရမ်းသည့် ရှေ့နေအား သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ကြီးကြပ်ခြင်း၊
  14. (ဎ) တရားရုံး၏စီရင်ချက်၊ အမိန့် သို့မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံတော် နှင့်သက်ဆိုင်သောအမှုများတွင် ပြင်ဆင်မှုတင်သွင်းရန်လိုအပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာတရားရုံး သို့ ပြင်ဆင်မှုတင်သွင်းခြင်း၊
  15. (ဏ)တရားရုံးက ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုတွင် အပြီးအပြတ်လွှတ်သည့်အမိန့်ကို အယူခံ၀င်ရောက်သင့် သည်ဟု ယူဆပါက သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ တင်ပြခြင်း၊
  16. (တ)ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်နှင့် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်တို့ ကပေးအပ်သော အခြားလုပ်ငန်းတာ၀န်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။
နေပြည်တော်(ဒက္ခိဏ)ခရိုင်ဥပဒေရုံး ဆောင်ပုဒ်

" ဥပဒေပညာသည် အကျင့်သိက္ခာနှင့် ပြည့်စုံသောပညာဖြစ်သည် "

နေပြည်တော်(ဒက္ခိဏ)ခရိုင်ဥပဒေရုံး ကျင့်သုံးလျက်ရှိသော ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် ညွှန်ကြားချက်များ
  1. (က) ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ဥပဒေ၊
  2. (ခ) ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်နည်းဥပဒေများ၊
  3. (ဂ) ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဥပဒေချုပ်ရုံးတို့မှ အခါအားလျော်စွာထုတ်ပြန်သော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် ညွှန်ကြားချက်များ။
နေပြည်တော်(ဒက္ခိဏ)ခရိုင်ဥပဒေရုံးနှင့် ၎င်းရုံး၏ကွပ်ကဲမှုအောက်ရှိ ခရိုင်/မြို့နယ်ဥပဒေရုံးများ၏ လိပ်စာ၊ ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်များနှင့် ရုံးဓါတ်ပုံများ
စဉ် အမည် လိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်များ
၁။ နေပြည်တော်(ဒက္ခိဏ)ခရိုင်ဥပဒေရုံး နေပြည်တော်ကောင်စီအရှေ့ဘက်
ညောင်ပင်ကြီးစုရပ်ကွက်၊
ပုဗ္ဗသီရိမြို့
၀၆၇၅၅၀၂၇၀
၂။ တပ်ကုန်းမြို့နယ်ဥပဒေရုံး နယ်မြေ(၉)၊ မြ၀တီရပ်ကွက်၊
တပ်ကုန်းမြို့
၀၆၇၇၀၀၈၆
၃။ ပျဉ်းမနားမြို့နယ်ဥပဒေရုံး မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး
၀န်ထမ်းအိမ်ယာ၀န်း
ပျဉ်းမနားမြို့
၀၆၇၂၂၁၄၈
၄။ လယ်ဝေးမြို့နယ်ဥပဒေရုံး ခန်းမလမ်း၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်
လယ်ဝေးမြို့
၀၆၇၃၀၃၈၀
၅။ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်ဥပဒေရုံး နေပြည်တော်ကောင်စီ၀န်းအတွင်း
ဇမ္ဗူသီရိမြို့
၀၆၇၅၅၀၂၇၁
၆။ ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်ဥပဒေရုံး မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး
ရုံး၀န်းအတွင်း၊ ပုဗ္ဗသီရိမြို့
၀၆၇၅၁၀၁၃၇
၇။ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်ဥပဒေရုံး မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး
ရုံး၀န်းအတွင်း၊ ဥတ္တရသီရိမြို့
၀၆၇၄၁၇၈၉၅
၈။ ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်ဥပဒေရုံး မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး
ရုံး၀န်းအတွင်း၊ ဒက္ခိဏသီရိမြို့
၀၉၄၀၀၄၇၀၄၄၃

ရှေ့သို့