အထူးသတင်းကြေငြာချက်
 • အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ Corona virus Disease 2019 (COVID-19) ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ရေးအတွက် အများပြည်သူသိရှိလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အမိန့်ကြေညာစာထုတ်ပြန်

လျှောက်ထားရန်

ဒေါ်လာရောင်း၊ဝယ် ဈေးနှုန်း

နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်း (၁၁-၃-၂၀၂၀)

အမေရိကန် တစ်ဒေါ်လာ ၁၃၇၃.၉
ဥရောပ တစ်ယူရို ၁၅၅၅.၈
တရုတ် တစ်ယွမ် ၁၉၇.၇၃
ထိုင်း တစ်ဘတ် ၄၃.၆၉၉
မလေးရှား တစ်ရင်းဂစ် ၃၂၄.၈၄
အိန္ဒိယ တစ်ရူပီ ၁၈.၆၃၀
ဂျပန် တစ်ရာယန်း ၁၃၀၆.၂
တောင်ကိုရီးယား တစ်ရာ၀မ် ၁၁၅.၃၂
သြစတြေးလျ တစ်ဒေါ်လာ ၈၉၆.၈၀
စင်ကာပူ တစ်ဒေါ်လာ ၉၈၈.၁၀
နေပြည်တော်ဘဏ်မှ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါသည်။

နေပြည်တော်အလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

(က) ဦးစီးဌာနစတင်ပေါ်ပေါက်လာပုံနှင့် နောက်ခံသမိုင်း နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေရုံး

အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမားဥပဒေ စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ ရမည်းသင်း(ခရိုင်ရုံး)အဖြစ် အမှတ်(၆၉)၊ (၁၀)လမ်း၊ချမ်းအေးရပ်၊ပျဉ်းမနားမြို့နယ်တွင် ၁၉၅၅ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁) ရက်နေ့မှ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ ပါသည်။ ယခုလက်ရှိ ရုံးတည်နေရာဖြစ်သည့် နေပြည်တော်၊ ပျဉ်းမနားမြို့၊ ပေါင်းလောင်း (၂)ရပ်ကွက်၊ ၁၆လမ်း၊ အကွက်အမှတ်(၁၂၀၁အေ)တွင် (၂၀.၁၂.၁၉၉၆)ရက်နေ့မှစတင်ပန္နက်ရိုက်ဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီး (၃၁.၃.၁၉၉၇) ရက်နေ့တွင်ပြီးစီးခဲ့ပါသဖြင့် အလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်သမားဥပဒေ စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ ရမည်းသင်းခရိုင်ရုံးကို ၂၀၀၂ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၈)ရက်နေ့၌ ပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။၂၀၁၁ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလမှစတင်၍ နေပြည်တော် ခရိုင်ရုံး အဖြစ် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ထိုမှတဆင့် ဤဦးစီးဌာန ရုံးချုပ်၏ ၁.၁၀.၂၀၁၂ ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ၀၁၁၁ /၂/ အလရ - စီမံ ၂/ ၂၀၁၂ (၂၂၅၇)အရ နေပြည်တော်ကောင်စီ နယ်မြေရုံး အဖြစ် ပြင်ဆင်တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ရုံး၏အကျယ်အဝန်းမှာ (၂၇ပေx၃၂ပေ) ဖြစ်ပါသည်။ မြေကွက်အကျယ် အဝန်းမှာ(ပေ ၆၀ x ပေ ၄၀) ၊ ဧရိယာမှာ ၀.၀၅၅ဧက ဖြစ်ပါသည်။

ဒက္ခိဏခရိုင်ရုံး

ဤဦးစီးဌာန၊ရုံးချုပ်၏ ၂၇.၂.၂၀၁၄ ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊၀၁၁၁/၂/အလရ-စီမံ ၂/၂၀၁၄(၈၈၆)အရ အလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ ဒက္ခိဏခရိုင်ရုံးအဖြစ် နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ ရုံးအတွင်းရှိ ဒက္ခိဏခရိုင်၊အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံးခန်းတွင် ၃.၃.၂၀၁၄ ရက်နေ့မှစ၍ တိုးချဲ့ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။မြေကွက်အမှတ် (ပခ-၅၂) ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်ရှိ ဒက္ခိဏခရိုင်ရုံးသစ် အဆောက်အဦးသို့ (၂၇.၃.၂၀၁၅ )ရက်နေ့တွင် ပြောင်းရွှေ့ ဖွင့်လှစ်ပြီးဖြစ်ပါသည်။

ဥတ္တရခရိုင်ရုံး

ဤဦးစီးဌာန၊ရုံးချုပ်၏ ၂၉.၈.၂၀၁၄ ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊၀၁၁၁/၂/အလရ-စီမံ ၂/၂၀၁၄(၄၃၇၇)အရ အလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ ဥတ္တရခရိုင်ရုံးအဖြစ် ဥတ္တရခရိုင်၊အထွေထွေအုပ်ချုပ် ရေးဦးစီးဌာနရုံးခန်းတွင် ၉.၉.၂၀၁၄ ရက်နေ့မှစ၍ တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ မြေကွက်အမှတ် (ပခ-၀၁၃) ပုပ္ဗသီရိမြို့နယ်ရှိ ဥတ္တရခရိုင်ရုံးသစ် အဆောက်အဦးသို့ (၁.၄.၂၀၁၅ )ရက်နေ့တွင် ပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

(ခ) ဦးစီးဌာန၏ နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ/ ခရိုင်ရုံးများ ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံ

နေပြည်တော်အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမားဥပဒေ စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်ကောင်စီ နယ်မြေရုံးနှင့် ခရိုင်ရုံး(၂)ရုံး၏ ဝန်ထမ်းအင်အားဖွဲ့စည်းပုံမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် -


စဉ် ဦးစီးဌာနအမည် လ/ထညွှန်မှူး ဦးစီးအရာရှိ အကြီးတန်းစာရေး အငယ်တန်းစာရေး ရုံးအကူ စုစုပေါင်း မှတ်ချက်
ခွင့်ပြု ခန့်အပ် လို ခွင့်ပြု ခန့်အပ် လို ခွင့်ပြု ခန့်အပ် လို ခွင့်ပြု ခန့်အပ် လို ခွင့်ပြု ခန့်အပ် လို ခွင့်ပြု ခန့်အပ် လို
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေရုံး - - - - - -
ဒက္ခိဏခရိုင် ရုံး - - - - - -
ဥတ္တရခရိုင် ရုံး - - - -
စုစုပေါင်း - - - ၂၄ ၁၉ -
(ဂ) ဦးစီးဌာန၏ ရည်မှန်းချက်နှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ ရည်မှန်းချက်

အစိုးရ၊ အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား သုံးပွင့်ဆိုင်ဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်ခြင်းဖြင့် တည်ငြိမ် အေးချမ်းသည့်လုပ်ငန်းခွင်များ ဖြစ်ပေါ်စေရန်၊ အလုပ်သမားများ ဥပဒေပါရပိုင်ခွင်များကို မှန်မှန်နှင့် အပြည့် အဝ ရရှိခံစားစေရန်၊ လုပ်ငန်းခွင် မတော်တဆထိခိုက်မှုနှင့် လုပ်ငန်းခွင်ရောဂါရရှိခံစားရမှု လျော့နည်း ကျဆင်းစေရန်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနှင့်ဒေသဆိုင်ရာ အလုပ်သမားရေးရာကိစ္စရပ်များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ရည်မှန်းချက် ချမှတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

လုပ်ငန်းတာဝန်များ

နေပြည်တော်အလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေရုံး၊ဒက္ခိဏခရိုင်ရုံးနှင့် ဥတ္တရခရိုင်ရုံးတို့သည် အောက်ပါလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်-

  1. (၁) စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ ဆိုင်နှင့်အလုပ်ဌာနများရှိ အလုပ်သမားများကို အလုပ်ချိန်၊ နားချိန်၊ အချိန်ပိုနာရီ၊ ခွင့်ရက်၊ အလုပ်ပိတ်ရက်၊ အပတ်စဉ်နားရက်၊ လုပ်ခလစာ၊ အချိန်ပိုလုပ်ခ၊ အစရှိသည့် ဥပဒေပါအကျိုးခံစားခွင့်များ အပြည့်အဝရရှိစေရန် စစ်ဆေးစည်းကြပ်ခြင်း၊
  2. (၂) လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ ညွှန်ကြားခြင်း၊ အကြံပေးခြင်း၊
  3. (၃) ညွှန်ကြားချက်များအပေါ် လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုကို ပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်း၊
  4. (၄) စည်းကြပ်လျက်ရှိသော ဥပဒေနှင့်အကျုံးဝင်သည့် တိုင်ကြားချက်များ လက်ခံရရှိပါက စစ်ဆေးအရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊
  5. (၅) လုပ်ငန်းခွင်မတော်တဆထိခိုက်မှုတို့ကို စုံစမ်းစစ်ဆေး၍ ထပ်မံမဖြစ်ပွားစေရေး လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရန် ညွှန်ကြားခြင်း၊
  6. (၆) အချိန်ပိုလုပ်ကိုင်ခွင့် တောင်းခံခြင်းများကို တည်ဆဲဥပဒေ၊ အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များ နှင့်အညီ စိစစ်ခွင့်ပြုခြင်း၊
  7. (၇) အလုပ်သမားရေးရာဥပဒေများ လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် သက်သာချောင်ချိရေးအတွက် အသိပညာပေး ဆွေးနွေးခြင်း၊
  8. (၈) လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးကော်မတီဖွဲ့စည်း၍ လိုအပ်သည် များကို ကူညီဆောင်ရွက်ခြင်း၊
  9. (၉) ကလေးအလုပ်သမားစာရင်း ကောက်ယူခြင်းနှင့် ကလေးအလုပ်သမားများအား စောင့်ကြည့် လေ့လာခြင်း၊
  10. (၁၀) ဥပဒေရေးရာကိစ္စရပ်များနှင့် လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို ရှင်းလင်းဖြေကြားခြင်း၊
  11. (၁၁) အလုပ်သမားရေးရာ အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးဥပဒေ၊ အလုပ်သမားလျော်ကြေးဥပဒေတို့အရ လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်က ပေးရမည့်ငွေကြေးများကို ရရှိရန်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
  12. (၁၂) ဥပဒေပါပြဌာန်းချက်များကို ချိုးဖောက်ပါက အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊
  13. (၁၃) အခါအားလျော်စွာ ပေးအပ်သည့်တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ခြင်း၊
(ဃ) ဦးစီးဌာန၏ ဆောင်ပုဒ်များ
  1. “ဘေးကင်းကျန်းမာလုပ်ခွင်သာ
  2. အားအင်ပြည့်ဖြိုး ကုန်ထုတ်တိုး
  3. ဥပဒေပါ ရပိုင်ခွင့်များ မှန်ကန်ပြည်ဝရစေသား”
(င) ဦးစီးဌာနမှကျင့်သုံးလျက်ရှိသော ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် ညွှန်ကြားချက်များ

ဤဦးစီးဌာနမှ အောက်ဖော်ပြပါ ဥပဒေ၊နည်းဥပဒေ၊အမိန့်နှင့်ညွှန်ကြားချက်များကို တာဝန်ယူ စစ်ဆေးစည်းကြပ်ရပါသည်-

  1. (၁) ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်ရုံများအက်ဥပဒေ၊
  2. (၂) ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ ခွင့်ရက်နှင့်အလုပ်ပိတ်ရက် အက်ဥပဒေ၊
  3. (၃) ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဆိုင်များနှင့် အလုပ်ဌာနများ ဥပဒေ၊
  4. (၄) ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ အခကြေးငွေပေးချေရေးဥပဒေ၊
  5. (၅) အလုပ်သမားတစ်ဦး အများဆုံးသယ်ယူထမ်းပိုးရမည့် အလေးချိန်သတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်
(စ) ကွတ်ကဲမှုအောက်ရှိ ခရိုင်ရုံးများ၏ ရုံးဓါတ်ပုံ၊ လိပ်စာ၊ ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်များနေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ ဒက္ခိဏခရိုင်ရုံး
• တည်နေရာ - အောင်သုခကျေးရွာ ၊ ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်
• အကျယ်အဝန်း - အလျား(၂၀၀)ပေ၊ အနံ(၂၀၀)ပေ
• မြေနှင့်အဆောက်အဦအမျိုးအစား - RC နှစ်ထပ်တိုက်
• ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲ - ၇.၃.၂၀၁၅ ရက်နေ့
• ဂရမ်ရရှိမှု - မြေငှားဂရမ် ရရှိပြီး
• ဖုန်းနံပါတ် - ၀၆၇-၅၅၀၃၅၇
ဒက္ခိဏခရိုင်ရုံး၏ ရုံးအဆောက်အဦပုံ

နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ ဥတ္တရခရိုင်ရုံး

• တည်နေရာ - မင်္ဂလာဒီပရပ်ကွက်၊ ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်
• အကျယ်အဝန်း - အလျား(၂၀၀)ပေ၊ အနံ(၂၀၀)ပေ
• မြေနှင့်အဆောက်အဦအမျိုးအစား - RC နှစ်ထပ်တိုက်
• ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲ - ၁၁.၉.၂၀၁၄ ရက်နေ့
• ဂရမ်ရရှိမှု - မြေငှားဂရမ် ရရှိပြီး
• ဖုန်းနံပါတ် - - ၀၆၇-၅၁၀၁၇၁
ဥတ္တရခရိုင်ရုံး၏ ရုံးအဆောက်အဦပုံ


ရှေ့သို့